Frivillige hjælpere

TAK!

På forhånd en stor tak til alle de mange frivillige, som har valgt  at hjælpe både før under og efter koncerten.
Uden jer ville det ikke være muligt at afvikle så stor en koncert.
 
Vi har en lang venteliste, så vi får ikke brug for flere frivillige denne gang.

Top
Thrane.nu